inflatie en vastgoed

De relatie tussen inflatie en vastgoed

Investeren in vastgoed is volgens mij een zeer goede manier om je geld te beleggen.

Hier zijn een heleboel redenen voor, die ik in tal van artikelen op deze blog uit de doeken heb gedaan.

Om te beginnen kan het je een prima bron van passief inkomen opleveren, en je haalt er meer diversificatie in je portfolio mee.

Er zijn ook tal van manieren om in vastgoed te investeren, zoals aankopen en verkopen, aankopen en verhuren, of indirect beleggen via REITs.

Maar wat volgens mij een van de grootste voordelen van vastgoed is, is dat het een “hedge” tegen inflatie is.

In dit artikel bekijken we deze kwestie wat meer, en ik leg je kort de relatie tussen inflatie en vastgoed uit.

Wat is inflatie?

Inflatie is het periodiek en systematisch stijgen van de prijzen van goederen en diensten in een economie, waardoor een munteenheid na verloop van tijd steeds minder waard woord.

Vandaag kan je met €100 meer producten en diensten aankopen dan je met €100 zou kunnen binnen een aantal jaar.

Het inflatiepercentage is doorgaans niet heel veel, “slechts” 1 tot 3%, maar gemiddeld 2% per jaar heeft gigantische gevolgen op lange termijn.

En natuurlijk is de kans op hyperinflatie er altijd, eens het verval van het Westen in een snelverstrooming komt – wat wellicht binnen een aantal decennia zal gebeuren.

Inflatie is een van de voornaamste redenen waarom ik denk dat vertrouwen op een job met een vast salaris of op een pensioen een zeer gevaarlijke notie is, want als je een vast inkomen hebt, zal inflatie je zeer sterk treffen.

Het aanleggen van bronnen van passief inkomen is in de eerste plaats een goed idee omdat je dan niet meer afhankelijk bent van iemand of iets anders (zoals een baas die je een loon “geeft” of een failliete overheid waarop je betrouwt om je een pensioen te blijven uitkeren).

Daarnaast ben je zelf ook verantwoordelijk voor je inkomen en de grootte ervan.

Bij een salaris of een pensioen moet je maar aanvaarden wat anderen je geven, en daar tevreden mee zijn.

Ja, je kan altijd om een loonsverhoging vragen, maar dat is zeker geen garantie, en je bent nog steeds afhankelijk van de goede wil van iemand anders.

Ik heb deze kwesties uitgebreid besproken in artikels zoals De impact van inflatie en De problemen met een pensioen, dus ik ga er hier niet ver op in.

Wat is de relatie tussen inflatie en vastgoed?

Beleggen in vastgoed is niet alleen een prima manier om je portfolio divers te maken zodat je niet alles verliest als de beurs in elkaar stort, maar het is ook een uitstekende “hedge” tegen inflatie.

Hiermee bedoel ik dat je door een vastgoedinvestering de nefaste gevolgen van inflatie kan minimaliseren.

Het concept is immers simpel: als de prijzen van alles omhoog gaan, volgt het inkomen dat jij door middel van je huur verdient ook.

Met andere woorden, als het leven duurder wordt, kan je gewoon meer huur vragen voor je vastgoed, en zo compenseer je voor de toegenomen onkosten.

Let natuurlijk wel op dat je dit in de meeste landen (vooral de Westerse) niet zomaar kan doen, er bestaan immers allerlei wetten die beperken hoeveel huur je kan vragen.

In andere landen is dat vaak niet het geval.

Hier komt ook nog eens bij dat je vastgoed doorgaans in waarde stijgt op lange termijn, dus de grootte van je kapitaal gaat omhoog, zelfs als alles duurder wordt.

Vastgoed is dus een uitstekende manier om inflatie tegen te gaan, en ik kan je van harte aanraden om een deel van het geld dat je opzij zet om te beleggen hieraan wijdt.

Inflatie is een groot probleem, dat ben ik zeker met je eens.

Maar dit is voornamelijk een probleem voor mensen die een vast loon hebben, van wie het inkomen dus een vaste, veelal onveranderlijke som is.

Als je zelf meerdere bronnen van passief inkomen hebt, en je je eigen baas bent met een internationaal inkomen, speelt inflatie een veel kleinere rol.

En als je meerdere delen vastgoed hebt die je verhuurt, kan je de huur gewoon verhogen naargelang de prijzen van andere zaken stijgen.

Kortom, vastgoed is een uitstekende manier om inflatie te minimaliseren.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden.