komt er een recessie aan

Komt er een recessie aan?

Laatste update: 27 maart 2022

Als je ietwat bezig bent met het huidige (economische) nieuws, heb je ongetwijfeld al wat signalen kunnen oppikken die wijzen op een nakende crisis, voornamelijk in de vorm van een recessie.

In dit artikel probeer ik een antwoord te geven op de vraag “Komt er een recessie aan?”.

Wat is een recessie precies?

Een recessie is simpelweg een tragere economische groei dan normaal.

We kunnen spreken van een recessie wanneer het Bruto Nationaal Product negatief is gedurende twee (of meer) opeenvolgende kwartalen negatief is.

Een recessie is vooral schadelijk voor een maatschappij omdat iedereen moet besparen, met ontslagen of “reorganisaties” als gevolg, net als een kleiner budget voor cruciale zaken zoals opleidingen.

Bedrijven gaan failliet, mensen verliezen hun werk, de overheid raakt nog meer in de financiële problemen, enzovoort.

Kortom, geen ideale situatie – maar je moet beseffen dat recessies op lange termijn frequent voorvallen.

Een aantal voorbeelden zijn de kredietcrisis van 2008, en de recente coronacrisis in 2020.

Komt er een recessie aan?

In België en Nederland in 2021 en 2022 wellicht niet, omdat we net uit een aanzienlijke recessie komen.

De economie van beide landen is zich goed aan het herstellen van de schade die het coronavirus heeft berokkend.

Het hele jaar 2020 was vrij rampzalig – het BNP van België was gedaald met 6,3%, en in Nederland met 3,7%.

Dat klinkt op zich niet zo heel veel als je er niets van af weet, maar een dergelijk cijfer is ongezien sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, en dat is maar liefst driemaal zoveel als na de crisis van 2008.

Bijna alle belangrijke economische factoren deden het slecht, en we zagen dalingen in de consumptie van families, investeringen van particulieren, bedrijven en overheid, toegevoegde waarde van alle sectoren, enzovoort.

Werkloosheid bleef min of meer hetzelfde, wegens de ongeziene overheidsmaatregelen.

Uiteraard ging de overheidsschuld gigantisch de hoogte in.

In de eurozone deden veel landen het nog slechter, met een gemiddelde BNP-daling van 6,8%.

Wat nu?

Er komt wellicht niet meteen een nieuwe recessie aan, maar de gevolgen van de vorige zijn nog niet helemaal duidelijk.

Inflatie zal stijgen (nog meer), net als het begrotingstekort.

Het consumentenvertrouwen heeft een serieuze deuk gekregen en de kans dat dit terug op een “normaal” peil zal komen is zeer klein.

Wat ik wel meteen moet opmerken is dat we een economiche ramp van ongeziene proporties voorlopig hebben kunnen vermijden dankzij overheidssteun.

Steun die een artificieel gevoel van herstel geeft.

Veel mensen zouden hun job zijn verloren, ware het niet dat de overheid veel subsidies heeft uitgegeven aan bedrijven en particulieren.

Bedrijven zouden failliet zijn gegaan (vooral in de horeca), ware het niet dat ze steun van de overheid kregen.

Maar … waar haalt de overheid dat geld?

Juist ja, van de belastingbetaler én van het printen van geld.

Dat betekent dus dat de gewone man heeft (en zal) moeten afdokken voor het in stand houden van de economie van sectoren waar hij/zij wellicht geen band mee heeft.

Zoals ik reeds meermaals heb gezegd is inflatie een verborgen belasting, iets waar veel mensen zich niet van bewust zijn, maar waar iedereen onder zal lijden.

In 2022 wordt de inflatie (zowel in België, Nedederland en andere) verwacht om minstens 2% te bereiken, en wellicht zal het meer dan 3% worden.

Op lange termijn? Niemand die het weet.

Maar het is een feit dat de economie van onze landen geen alleenstaande en onafhankelijke factor is, en als landen zoals de Verenigde Staten het slecht doen (wat naar alle verwachtingen zo zal zijn), zullen wij hier ook sterke hinder van ondervinden.

Kortom, komt er een recessie aan? Wellicht niet in de nabije toekomst, maar een andere soort economische crisis?

Ongetwijfeld, dus zorg ervoor dat je aan je passief inkomen werkt zodat je bestand bent tegen alle problemen die je richting uit komen.

Of nog beter, overweeg om weg van het Westen te verhuizen.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden.